xem như...
  • icon_guest Khách

  • icon_architect Kiến trúc sư

  • icon_owner Chủ nhà

Vui lòng chọn thông tin ban quan tâm

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi bạn để lại thông tin và các câu hỏi liên quan trong phần Liên hệ hoặc kết nối trực tiếp với BM Windows qua số hotline: 093 1717 388 - 093 1717 688

Tìm kiếm

Ghé thăm showroom

8 Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM

BM WINDOWS tiếp tục kiện toàn nguồn nhân lực, bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng

09.03.2024

Để tăng cường nội lực, sẵn sàng cho mục tiêu chiến lược Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo, BM Windows tập trung cơ cấu bộ máy tổ chức, kiện toàn đội ngũ nhân sự, chính thức trao quyết định bổ nhiệm Cấp Ban Giám đốc & Giám đốc Chuyên môn cùng nhiều vị trí Cấp Trưởng Phòng ban/ Bộ phận tại các khối.

Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc & Giám đốc Chuyên môn: 

Anh Nguyễn Trí Kiên - Giám đốc Khối Areus kiêm Giám đốc Tài chính

Anh Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc Khối Kỹ thuật

Anh Lê Quang Nghĩa - Giám đốc Quản lý Chất lượng Sản xuất

Quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí Cấp Trưởng Phòng ban/ Bộ phận tại các khối

Quý I năm 2024 là thời điểm BM WINDOWS bắt đầu những bước đi chinh phục giấc mơ lớn, hướng tới việc phát triển bền vững dựa trên 3 mục tiêu chiến lược thực thi LEAN - CRAFTSMANSHIP - TRANSFORMATION. Trước những bước tiến mới trong sản xuất kinh doanh, việc cơ cấu bộ máy tổ chức, kiện toàn đội ngũ, cùng sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Lãnh đạo, các Khối phòng ban chức năng được củng cố thêm nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu đề trong năm 2024.