xem như...
  • icon_guest Khách

  • icon_architect Kiến trúc sư

  • icon_owner Chủ nhà

Vui lòng chọn thông tin ban quan tâm

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi bạn để lại thông tin và các câu hỏi liên quan trong phần Liên hệ hoặc kết nối trực tiếp với BM Windows qua số hotline: 093 1717 388 - 093 1717 688

Tìm kiếm

Ghé thăm showroom

8 Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM

Buổi đào tạo “Xây dựng thói quen quản trị”

16.03.2021

Chương trình do Anh Trần Văn Tiến – Tổng Giám đốc chia sẻ về vai trò của người quản lý trong việc xây dựng cho mình thói quen quản trị để vận hành tổ chức hiệu quả tại BM Windows.

Anh Trần Văn Tiến – Tổng Giám đốc trong buổi đào tạo

Người quản lý cần hiểu rõ mục tiêu, sứ mệnh của Công ty, dẫn dắt anh em đồng lòng nhằm thiết lập tập thể thống nhất, đoàn kết, có năng lực. Để làm được điều đó, người quản lý cần hiểu thế mạnh của từng nhân viên, sắp xếp vai trò hợp lý cho từng thành viên, tương tác linh hoạt tạo một tổ chức hiệu quả, đạt mục tiêu. Đặc biệt, theo Anh Trần Văn Tiến, việc hiểu và truyền tải đúng giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa BM Windows là cái “lõi” để người quản lý vận hành tốt nhất tổ chức của mình.