viewing as...
  • icon_guest Guest

  • icon_architect Architect

  • icon_owner Homeowner

Please select the information you are interested in

We will contact you as soon as you leave information and related questions in the Contact section or connect directly with BM Windows via hotline: 093 1717 388 - 093 1717 688

Search

Visit our Showroom

8 Le Ngo Cat Street, D3, HCMC

Ông Huỳnh Nhật Minh đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị BM WINDOWS

12.07.2023

Ông Huỳnh Nhật Minh - Chủ tịch Điều hành chính thức nhận đảm nhận vai trò mới - Chủ tịch Hội đồng quản trị BM Windows từ ngày 26/06/2023.

Ông Huỳnh Nhật Minh đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị BM Windows

Đồng hành cùng BM Windows từ những ngày đầu, Ông Huỳnh Nhật Minh có sự am hiểu và tâm huyết trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Cùng với Ban Lãnh đạo Công ty, Ông đã có những định hướng để thúc đẩy đội ngũ, đặt ra mục tiêu, chiến lược dài hạn nhằm đưa BM Windows hướng đến tầm nhìn mới.

Ông Huỳnh Nhật Minh tại Lễ Ký kết Kết quả Sản xuất Kinh doanh Năm 2023 của BM Windows

 Ông Huỳnh Nhật Minh cùng Ban Điều hành BM Windows

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Huỳnh Nhật Minh cùng Ban Lãnh đạo BM Windows sẽ tiếp tục dẫn dắt đội ngũ, đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển BM Windows vươn tầm quốc tế, nhanh chóng hiện thực hóa tầm nhìn: Trở thành Công ty định hình về kỹ nghệ và giải pháp mặt dựng nhôm kính hàng đầu Việt Nam và khu vực.