viewing as...
  • icon_guest Guest

  • icon_architect Architect

  • icon_owner Homeowner

Please select the information you are interested in

We will contact you as soon as you leave information and related questions in the Contact section or connect directly with BM Windows via hotline: 093 1717 388 - 093 1717 688

Search

Visit our Showroom

8 Le Ngo Cat Street, D3, HCMC

Sơ kết kế hoạch Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

22.07.2022

Ngày 14/07 và 19/07 vừa qua, BM WINDOWS đã tổ chức Báo cáo Sơ kết kế hoạch Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với sự tham gia của Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc, các Quản lý dự án, Chỉ huy trưởng, các trưởng phòng, ban, bộ phận. Theo đó đại diện của các khối sẽ trình bày báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và cũng như kế hoạch hành động để chinh phục những mục tiêu lớn cho nửa cuối năm 2022.

 

Nhìn lại hành trình 6 tháng đầu năm 2022, BM WINDOWS đã xuất sắc bứt phá với hàng loạt các dự án đẳng cấp như IFC One Saigon, The Nexus, The Opera Residences, Fairmont Hotel Hanoi,… Thành quả này là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của cả đội ngũ, tổng kết lại 6 tháng BM WINDOWS đã đi được hơn một nửa chặng đường cho mục tiêu của năm 2022.

 

Kết thúc chương trình, các đại diện các khối đã cùng cam kết với những lộ trình rõ ràng, cụ thể, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ, song song với việc cải thiện, nâng cấp quy trình, chất lượng trong từng hệ sản phẩm.