xem như...
  • icon_guest Khách

  • icon_architect Kiến trúc sư

  • icon_owner Chủ nhà

Vui lòng chọn thông tin ban quan tâm

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi bạn để lại thông tin và các câu hỏi liên quan trong phần Liên hệ hoặc kết nối trực tiếp với BM Windows qua số hotline: 093 1717 388 - 093 1717 688

Tìm kiếm

Ghé thăm showroom

8 Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM

Lễ Ký kết “Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2021”

12.03.2021

Chương trình được thực hiện với mục tiêu để các thành viên BM Windows hiểu, đồng lòng cùng công ty cũng như cam kết hoàn thành mục tiêu đề ra. Chương trình với sự tham gia của Ban Lãnh đạo, Quản lý Dự án, Chỉ huy trưởng, trưởng Phòng ban, Bộ phận trên cả nước.

Anh Trần Thanh Dũng – Giám đốc Điều hành ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Anh Nguyễn Đắc Khúc – Giám đốc Điều hành ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Mr Roger Karl Schaerer – Giám đốc kỹ thuật ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Cụ thể, đại diện Khối, Phòng, Ban, Bộ phận đã ký kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó có những mục tiêu trọng tâm như: Đạt kế hoạch doanh thu, phát triển mảng R&D, chuẩn hóa sản xuất, chuẩn hóa thi công, phát triển khối kinh doanh tư nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm…

Anh Võ Trang Thắng – Giám đốc Điều hành ký kết kế hoạch mục tiêu với Tổng Giám đốc

Chị Hoàng Bích Thủy – Giám đốc Phát triển Kinh doanh ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Anh Nguyễn Trí Kiên – Giám đốc Chi nhánh Areus ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Anh Đỗ Quốc Việt – Giám đốc Khối Sản xuất ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Trong buổi lễ ký kết, đại diện Khối, Phòng, Ban, Bộ phận đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ cũng như sự tự tin hoàn thành kế hoạch đặt ra. Anh Trần Văn Tiến, Tổng Giám đốc BM Windows chia sẻ: “Dù ở bất kỳ vị trí, vai trò nào, mỗi thành viên BM Windows luôn nỗ lực làm việc trên tinh thần tốt nhất, và sự ghi nhận của công ty không nằm ở vị trí các thành viên đạt được mà là thành quả của cả tập thể cùng tạo dựng nên.”

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Giám đốc khối Nội Chính ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Chị Võ Thị Kim Yến – Kế toán trưởng ký kết kế hoạch mục tiêu năm 2021 với Tổng Giám đốc

Mặc dù 2021 được đánh giá là một năm còn nhiều khó khăn nhưng đây không phải lý do để chúng ta chùn bước. Người BM Windows vẫn tiếp tục giữ vững và phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Vững tin vượt thách thức, sẵn sàng hành động, chinh phục những đỉnh cao mới.

Chị Lê Thanh Huyền Thơ – BP. Kinh doanh Xuất khẩu ký kết kế hoạch mục tiêu 2021 với Anh Võ Trang Thắng – Giám đốc Điều hành

Đại diện Khối, Phòng Ban, Bộ phận tham gia Lễ ký kết

Hiện nay, tại BM Windows, hàng loạt các dự án lớn trong nước đang được triển khai, những thị trường tiềm năng ở mảng Xuất khẩu đang được khai phá, những tín hiệu rất tốt từ khối kinh doanh Tư nhân, Nhà máy được mở rộng và liên tục đầu tư… BM Windows cũng vừa hoàn thành việc kiện toàn bộ máy và hệ thống để xây dựng nguồn lực vững chắc cho mục tiêu mới.

Mỗi ngày, từng thành viên BM Windows sẽ đem sự nhiệt thành của mình vào tinh hoa của sản phẩm để mang đến cho chủ đầu tư, nhà thầu chính và cộng đồng những công trình chất lượng và hoàn mỹ.