xem như...
  • icon_guest Khách

  • icon_architect Kiến trúc sư

  • icon_owner Chủ nhà

Vui lòng chọn thông tin ban quan tâm

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi bạn để lại thông tin và các câu hỏi liên quan trong phần Liên hệ hoặc kết nối trực tiếp với BM Windows qua số hotline: 093 1717 388 - 093 1717 688

Tìm kiếm

Ghé thăm showroom

8 Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM

Tổ chức đào tạo khóa học Kỹ sư Công trình

31.03.2021

Sáng ngày 27/03 vừa qua, Khóa học Kỹ sư công trình đã có buổi học số 11 với chủ đề Tài chính cho Kỹ sư công trình dưới sự dẫn dắt của Anh Nguyễn Đắc Khúc – Giám đốc Điều hành. Cụ thể, trong khuôn khổ buổi học Anh Khúc đã chia sẻ tổng quan về quản lý tài chính đến dự án, nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến tài chính trong công việc từ đó đánh giá được vai trò của một Kỹ sư Công trình trong việc thực hiện các quy trình về thanh toán, tài chính.

Anh Nguyễn Đắc Khúc – Giám đốc Điều hành là giảng viên của lớp