xem như...
  • icon_guest Khách

  • icon_architect Kiến trúc sư

  • icon_owner Chủ nhà

Vui lòng chọn thông tin ban quan tâm

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi bạn để lại thông tin và các câu hỏi liên quan trong phần Liên hệ hoặc kết nối trực tiếp với BM Windows qua số hotline: 093 1717 388 - 093 1717 688

Tìm kiếm

Ghé thăm showroom

8 Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM

Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân cơ hữu

12.03.2021

Vừa qua, Seminar dự án với hai chủ đề chính: “Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân cơ hữu” và “Quy trình triển khai quản lý dự án” đã diễn ra với sự tham gia Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan như: QLDA, Chỉ huy trưởng, Khối kỹ thuật, bộ phận kỹ thuật triển khai,…


Trong chương trình, Bộ phận Quản lý nguồn lực thi công đã đặt ra những mục tiêu cho lực lượng công nhân cơ hữu. Theo đó, đây sẽ là đội quân tiên phong dẫn đầu thi công những hạng mục khó, những dự án VIP, hỗ trợ các dự án khẩn cấp, tiến độ gấp. Bộ phận Quản lý nguồn lực thi công cũng đã đề xuất kế hoạch tuyển dụng và đào tạo để xây dựng được lực lượng công nhân cơ hữu này.